محدودیت خروج از ترکیه بعد از درخواست راندوو

محدودیت خروج از ترکیه

محدودیت خروج از ترکیه بعد از درخواست راندوو برای اقامت ترکیه ، موضوعی است که برای اکثر خارجی هایی که قصد اقامت در ترکیه را دارند، مورد سوال است.

راندوو برای اخذ اقامت ترکیه

بعد از اقدام برای راندوو و اقامت ترکیه ، باید منتظر بمانید تا از طرف اداره اقامت تاریخ روز راندوو برایتان مشخص شود. و در تاریخ مشخص شده با مدارک به اداره اقامت مراجعه کرده. و مدارک را تحویل دهید.

محدودیت خروج از ترکیه
محدودیت خروج از ترکیه

از زمان درخواست آنلاین راندوو تا مشخص شدن تاریخ راندوو و مراجعه حضوری و تحویل مدارک، نباید از ترکیه خارج شوید. در صورت خروج پرونده به مشکل می خورد. و امکان رد شدن اقامت می باشد.

همچنین ضروری است که حتما در روز مشخص شده به اداره اقامت مراجعه کنید.

نقصی مدارک اقامت ترکیه

در صورتیکه پرونده شما دارای نقصی مدارک است. و هنوز مدرکی را تهیه نکرده اید، حتما روز راندوو به اداره اقامت مراجعه کنید. برای نقصی مدارک مدت زمان 1 ماهه به شما داده می شود.

ولی اگر به اداره اقامت در تاریخ مشخص شده مراجعه نکنید، پرونده شما رد می شود. و باید خاک ترکیه را ترک کنید.

تایید اقامت ترکیه

بعد از تحویل مدارک به اداره اقامت ، باید منتظر باشید تا اقامتتان تایید شود. و کارت اقامت به آدرس منزلتان ارسال شود. در این مدت هم نباید از ترکیه خارج شوید.

اما اگر قصد دارید از ترکیه خارج شوید، حتما در روز راندوو از مامور اداره اقامت برگه اجازه خروج 10 روزه بگیرید. اگر بدون برگه از ترکیه خارجی شوید، اقامتتان رد خواهد شد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights