فعال کردن اپلیکیشن زراعت بانک جهت استفاده در خارج از ترکیه

اپلیکیشن زراعت بانک

زراعت بانک ترکیه یکی از بانک های معتبر ترکیه است. که برای خارجیان مخصوصا ایرانی ها به راحتی حساب بانکی باز می کند. افتتاح حساب در ترکیه یکی از موضوعات مهم برای افرادی است، که قصد زندگی یا سرمایه گذاری در ترکیه را دارند.

فعال کردن اپلیکیشن زراعت بانک

داشتن اپلیکیشن بانکی یکی از موضوعات مهم است. که افراد بعد از افتتاح حساب به آن نیاز خواهند داشت. اگر قصد ماندن در ترکیه و استفاده از اپلیکیشن داخل ترکیه دارید، مشکلی از این بابت وجود ندارد.

اپلیکیشن زراعت بانک
اپلیکیشن زراعت بانک

اما افرادی هستند که از ترکیه خارج می شوند و قصد استفاده از اپلیکیشن بانکی در خارج از ترکیه دارند. اپلیکیشن زراعت بانک در حالت عادی در خارج از ترکیه قابل دسترسی نیست.

برای این که بتوانید از این اپلیکیشن در خارج از ترکیه استفاده کنید، باید آی پی اپلیکیشن زراعت بانک خود را برای خارج از ترکیه باز نمایید. به این ترتیب از همه کشورها می توانید به حساب زراعت خود دسترسی داشته باشید.

این کار را می توانید از داخل نرم افزار و بخش تنظیمات انجام دهید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights