تولد فرزند در ترکیه

تولد فرزند در ترکیه

تولد فرزند در ترکیه موضوعی است که برای زوجینی که در ترکیه زندگی می کنند، مهم است. و باید قوانین و مراحل آن را بدانند.

اقامت فرزند متولد شده در ترکیه

اگر فرزندتان در ترکیه متولد شود، ابتدا باید به کنسولگری رفته و درخواست شناسنامه و پاسپورت دهید.

تولد فرزند در ترکیه
تولد فرزند در ترکیه

سپس به اداره مهاجرت استان محل زندگیتان اطلاع دهید. اداره مهاجرت یک مدرک معتبر به شما می دهد که نشان دهنده حضور قانونی فرزندتان در ترکیه است. همچنین باید مشخصات فرزندتان در اداره نفوس نیز ثبت شود.

شهروندی ترکیه با تولد فرزند

کشورهایی هستند که قانون شهروندی در آن قانون خاک است. یعنی با تولد در آن کشور می توان شهروندی آن کشور را گرفت. باقی کشورها تابع قانون خون هستند. یعنی با تولد در آن کشورها نمی توان شهروندی آن را گرفت. و حتما باید یکی از والدین شهروندی آن کشور را داشته باشند.

کشور ترکیه نیز تابع قانون خون است. و صرفا با تولد در این کشور نمی توان شهروندی ترکیه را گرفت. و حتما باید یکی از والدین شهروندی ترکیه را داشته باشد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights