راندوو

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

تعداد روزهای ممنوع الورودی به ترکیه برای افرادی که بیش از حد مجاز در ترکیه مانده اند، یکی از مباحث مهم حقوقی در ترکیه می باشد. ممنوع الورودی به ترکیه افرادی که کارت اقامت را دارند، زمانیکه مدت اقامت آن ها کمتر از 60 روز است، می...

محدودیت خروج از ترکیه

محدودیت خروج از ترکیه بعد از درخواست راندوو

محدودیت خروج از ترکیه بعد از درخواست راندوو برای اقامت ترکیه ، موضوعی است که برای اکثر خارجی هایی که قصد اقامت در ترکیه را دارند، مورد سوال است. راندوو برای اخذ اقامت ترکیه بعد از اقدام برای راندوو و اقامت ترکیه ، باید منتظر...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights