قانون ممنوع الورودی به ترکیه

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

تعداد روزهای ممنوع الورودی به ترکیه برای افرادی که بیش از حد مجاز در ترکیه مانده اند، یکی از مباحث مهم حقوقی در ترکیه می باشد.

ممنوع الورودی به ترکیه

افرادی که کارت اقامت را دارند، زمانیکه مدت اقامت آن ها کمتر از 60 روز است، می توانند برای تمدید اقامت اقدام کنند. اگر اقدام به تمدید اقامت نکنید و همچنان در ترکیه بمانید.

در صورتی که بیش از 10 روز به صورت غیر قانونی در ترکیه بمانید، در واقع تا 10 روز بعد از اتمام کارت ، می توانید برای تمدید اقامت اقدام کنید. و نیازی به پرداخت جریمه نمی باشد.

قانون ممنوع الورودی به ترکیه
قانون ممنوع الورودی به ترکیه

مدت زمان ممنوع الورودی

در صورتی که بیش از این مقدار به صورت غیر قانونی در ترکیه بمانید، باید خروج بزنید، موقع خروج جریمه را حتما در فرودگاه پرداخت نمایید. و بعد از گذراندن ممنوعیت الورود به ترکیه وارد شده و راندوو بگیرید.

مقدار ممنوع الورودی متغیر است و بسته به تعداد روزهایی که اضافه مانده اید، مشخص می شود.

در صورتیکه اقامت شما تمام شود، ولی راندوو گرفته باشید، حضورتان در ترکیه قانونی بوده و شامل جریمه نمی شوید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights