بانک های ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه ، با توجه به نوع ملک ، متراژ ملک ، کاربری و ... پرداخت می شود. مالیات خرید ملک در ترکیه مالیات ملک در ترکیه هنگام خرید ملک نوساز و دست اول ، 18 درصد می باشد. این که چه ملک هایی شامل این مالیات هستند،...

لغو شهروندی ترکیه

لغو شهروندی ترکیه

لغو شهروندی ترکیه برای افرادی که از طریق خرید ملک در ترکیه و یا سرمایه گذاری بانکی در ترکیه ، شهروندی این کشور را دریافت کرده اند. شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه طبق قانون ترکیه ، افراد خارجی می توانند با خرید ملک در...

شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری بانکی

شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری بانکی

شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری بانکی ، یکی از روش های اخذ شهروندی ترکیه است. که در این مطلب توضیحاتی در خصوص این پروسه می دهیم. روش های اخذ شهروندی ترکیه برای اخذ شهروندی ترکیه ، روش های مختلفی وجود دارد. از جمله : ازدواج با...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights