قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه ، با توجه به نوع ملک ، متراژ ملک ، کاربری و … پرداخت می شود.

مالیات خرید ملک در ترکیه

مالیات ملک در ترکیه هنگام خرید ملک نوساز و دست اول ، 18 درصد می باشد. این که چه ملک هایی شامل این مالیات هستند، در ادامه توضیح داده خواهد شد.

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه
قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

ملک هایی با متراژ خالص بیش از 150 متر ، ملک هایی که کاربری اداری یا تجاری دارند ، ملک مسکونی که در گذشته کاربری تجاری داشته است. و همچنین اگر ملک زودتر از زمان قانونی ملک بازسازی شود.

معافیت از مالیات خرید ملک در ترکیه

در دو صورت خارجیان در صورت خرید ملک در ترکیه از پرداخت مالیات معاف می باشند.

انتقال پول از خارج ترکیه به یکی از بانک های ترکیه ، به صورت قانونی و با مدرک اثبات شده.

خریدار در مدت زمان یکسال اخیر، بیش از 6 ماه در ترکیه اقامت نداشته باشد.

در صورت رعایت این دو مورد، خریدار خارجی معاف از پرداخت مالیات ملک در ترکیه هستند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights