لغو شهروندی ترکیه

لغو شهروندی ترکیه

لغو شهروندی ترکیه برای افرادی که از طریق خرید ملک در ترکیه و یا سرمایه گذاری بانکی در ترکیه ، شهروندی این کشور را دریافت کرده اند.

شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه

طبق قانون ترکیه ، افراد خارجی می توانند با خرید ملک در ترکیه به ارزش 400 هزار دلار آمریکا، و یا سرمایه گذاری در یکی از بانک های ترکیه به ارزش 500 هزار دلار، می توانند شهروندی و پاسپورت ترکیه را دریافت نمایند.

لغو شهروندی ترکیه
لغو شهروندی ترکیه

این نوع دریافت شهروندی بدون نیاز به مصاحبه بوده و در بازه زمانی حدود 4 ماهه، می توانید شهروندی را دریافت نمایید.

یکی از شروط در این مورد، تعهد عدم فروش ملک به مدت سه سال و یا عدم خروج پول از بانک به مدت 3 سال است.

لغو شهروندی ترکیه

در مواردی شخص خارجی بنا به دلایلی قصد درخواست شهروندی خود را دارند. در این صورت امکان این کار می باشد. و شخص از طریق وکیل ترک اقدام کرده و درخواست لغو شهروندی می کند.

در این صورت شخص برای فروش خانه و یا خروج پول از بانک مشکلی ندارد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights