اداره ثبت اسناد ترکیه

دریافت سند ملک در ترکیه

مراحل دریافت سند ملک در ترکیه

دریافت سند ملک در ترکیه ، مراحل قانونی دارد که باید طی شود. این پروسه برای ایرانیانی که قصد خرید ملک در کشوری غیر از ایران را دارند، مهم است. زیرا از قوانین آن کشور اطلاعی ندارند. مراحل قانونی قبل از خرید ملک در ترکیه اولین...

خرید ملک وکالتی در ترکیه

خرید ملک وکالتی در ترکیه و شرایط آن

خرید ملک وکالتی در ترکیه برای خارجیان امکان پذیر می باشد. اما شرایطی دارد که باید به آن ها توجه کنید. تنظیم وکالت در ترکیه وکالتی که جهت خرید ملک در ترکیه نیازمند است، باید طبق فرمت خاصی باشد. تا مورد قبول اداره ثبت اسناد ترکیه (...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights