خرید ملک وکالتی در ترکیه و شرایط آن

خرید ملک وکالتی در ترکیه

خرید ملک وکالتی در ترکیه برای خارجیان امکان پذیر می باشد. اما شرایطی دارد که باید به آن ها توجه کنید.

تنظیم وکالت در ترکیه

وکالتی که جهت خرید ملک در ترکیه نیازمند است، باید طبق فرمت خاصی باشد. تا مورد قبول اداره ثبت اسناد ترکیه ( اداره تاپو ) گردد.

وکالت های خرید و فروش ملک در ترکیه باید حتما عکسدار باشد.

برای تنظیم وکالت می توان از داخل ترکیه و دفاتر نوتر ترکیه اقدام کرد. و یا به سفارت ترکیه در کشور محل زندگی مراجعه کنید.

اغلب افراد برای خرید ملک در ترکیه، وکالتنامه را در دفاتر اسناد رسمی ایران تنظیم می کنند. و سپس ترجمه می کنند.

همانطور که گفته شد، وکالتنامه باید به صورت عکسدار باشد. و تنظیم وکالتنامه عکسدار انجام نمی شود. بنابراین ترجمه آن نیز برای ترکیه قابل استفاده نمی باشد.

افرادی که ایران هستند باید برای تنظیم وکالتنامه خرید و فروش ملک در ترکیه به سفارت ترکیه مراجعه کنند. و یا یک سفر به ترکیه داشته باشند و وکالت های مورد نیاز را در ترکیه تنظیم کنند.

وکالت شهروندی در ترکیه

همچنین برای اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه باید وکالتنامه ای برای پیگیری امور به وکیل ترک بدهید. این وکالت برای ایرانیان باید حتما در ترکیه تنظیم شود. زیرا وکالت از ایران قابل قبول نیست. و سفارت ترکیه در ایران نیز این وکالت را تنظیم نمی کند.

در صورتیکه قصد خرید ملک در استانبول ، اخذ شهروندی ترکیه ، تنظیم وکالتنامه در ترکیه و سایر امور حقوقی در ترکیه را دارید، با مشاوران آوانگارد تماس بگیرید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights