اداره تاپو

مراحل دریافت سند در ترکیه

مراحل دریافت سند در ترکیه

مراحل دریافت سند در ترکیه به چه صورت است؟ سوالی که اکثرا از سمت متقاضیان خرید ملک در ترکیه پرسیده می شود. مراحل دریافت سند در ترکیه در صورتی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارید، ابتدا باید از ملک ها به صورت حضوری بازدید انجام...

تاپو چیست؟

تاپو همان سند ملکی در ترکیه می باشد. در ترکیه به سند ملک تجاری و مسکونی و زمین، تاپو گفته می شود. تاپو تاپو سندی است که مالکیت ملک و زمین را مشخص می کند. این سند قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود. در واقع سند رسمی و...

خرید ملک وکالتی در ترکیه

خرید ملک وکالتی در ترکیه و شرایط آن

خرید ملک وکالتی در ترکیه برای خارجیان امکان پذیر می باشد. اما شرایطی دارد که باید به آن ها توجه کنید. تنظیم وکالت در ترکیه وکالتی که جهت خرید ملک در ترکیه نیازمند است، باید طبق فرمت خاصی باشد. تا مورد قبول اداره ثبت اسناد ترکیه (...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights