قانون افزایش اجاره خانه در استانبول

افزایش اجاره خانه در استانبول

افزایش اجاره خانه در استانبول و قانون جدید که اخیرا تصویب شده، موضوع مهمی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

اجاره خانه در ترکیه

قانون افزایش اجاره در ترکیه تا قبل از 2023 ، به این صورت بود که هر سال صاحبخانه مجاز بود هر سال 20 تا 25 درصد به کرایه اضافه کند.

افزایش اجاره خانه در استانبول
افزایش اجاره خانه در استانبول

این موضوع دلیلی بود که اکثر مستاجرها تمایل چندانی به تعویض ملک سرسال نداشتند. و اغلب همان ملک را تمدید اجاره می کردند. زیرا در صورتی اجاره ملک جدید می بایست با مبلغ و نرخ تورم جدید ملک اجاره می کردند.

قانون جدید افزایش اجاره خانه در استانبول

اما در ابتدا سال 2023 قانون جدید تصویب شد که از ماه جولای اجرایی خواهد شد. موضوع افزایش کرایه خانه به صورت توافقی بین مالک و مستاجر می شود. و از این پس ممکن است این افزایش بیش از 25 درصد قانون گذشته باشد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights