شماره تلفن های ضروری در ترکیه

تلفن های ضروری در ترکیه

تلفن های ضروری در ترکیه جز موارد مهمی است که در صورت زندگی در ترکیه یا سفر به این کشور، باید بدانید.

تلفن های ضروری در ترکیه

در هر کشوری یکسری شماره تلفن های 3 تا 5 رقمی وجود دارد، که برای شهروندان بوده و می توانند با بخش ها و ادارات مختلف سریع و آسان متصل شوند.

این تلفن ها می توانند مربوط به آتش نشانی ، پلیس ، اورژانس ، اطلاعات خرابی ، خشونت ، شهرداری ، اداره اقامت و … باشد.

این شماره ها در هر کشوری متفاوت بوده. و باید شماره مربوط به کشوری که در آن زندگی می کنید را بدانید.

تلفن های ضروری در ترکیه
تلفن های ضروری در ترکیه

تلفن های مربوط به پلیس در ترکیه

پلیس : 155 – راهنمایی و رانندگی : 154 – پلیس شهرداری و سد معبر : 153 – گارد ساحلی : 158.

پزشکی و سلامت

اورژانس : 112 – مشاور سلامت : 184 – اورژانس : 112 – خدمات مربوط به فوت : 188 – مشاور پزشکی : 113 – بهزیستی : 144 – مرکز ترک اعتیاد : 171 – سو استفاده جنسی و خشونت : 183.

سایر خدمات

راهنمای شبانه روزی فارسی زبانان : 11822 – خرابی گاز : 187 – خرابی برق : 186 – خرابی آب : 185 – اداره مهاجرت : 157 – راهنمای ترکیه : 11811 – نوبت گیری شهرداری : 119.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights