مراحل تبدیل گواهینامه ایران به ترک

مراحل تبدیل گواهینامه ایران به ترک

تبدیل گواهینامه ایران به ترک از جمله موضوعات مورد توجه برای ایرانیان ساکن ترکیه می باشد. برای تبدیل گواهینامه مراحلی باید طی شود که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مدارک مورد نیاز برای تبدیل گواهینامه ایران

مدارک مورد نیاز شامل کارت اقامت ، پاسپورت ، گواهینامه ایرانی ، عکس ، مدرک تحصیلی و آدرس ثبتی می باشد.

در ابتدا باید از کنسولگری ایران درخواست استعلام گواهینامه ایرانی خود را نمایید. برای درخواست استعلام باید مدارک را روی سایت کنسولگری ایران آپلود نمایید. و سپس درخواست نوبتدهی کنید.

بعد از گرفتن استعلام گواهینامه باید به فرمانداری مراجعه نمایید. و مهر تایید فرمانداری را بگیرید.

معاینه چشم برای گواهینامه

از دیگر مدارک ترجمه رسمی و نوتر مدرک تحصیلی می باشد. اصل مدرک تحصیلی نیز مورد نیاز است.
بعد از تهیه همه مدارک باید از اداره نفوس منطقه خود وقت بگیرید.

مراحل تبدیل گواهینامه ایران به ترک
مراحل تبدیل گواهینامه ایران به ترک

همچنین نیاز به گواهی پزشکی و چشم پزشکی نیز می باشد.

در زمان مشخص شده با مدارک تهیه شده به اداره نفوس مراجعه نمایید. بعد از تحویل مدارک و واریز وجه، انگشت نگاری انجام می دهید. و پروسه تمام می شود.

بعد از حدود 1 هفته کارت گواهینامه ترک با اعتبار 10 ساله برایتان به آدرس شما ارسال خواهد شد.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights