معرفی اتوبوس های فرودگاه جدید استانبول

اتوبوس های فرودگاه

اتوبوس های فرودگاه جدید استانبول که با نام (HAVAIST) هاوا ایست شناخته شده اند، در مناطق مختلف استانبول قرار دارد. که مسافرین می توانند از آن ها استفاده کنند.

هاواایست ، اتوبوس های فرودگاه استانبول

بعد از راه اندازی و انتقال فرودگاه جدید استانبول، به این دلیل که ایستگاه مترو فرودگاه هنوز راه اندازی نشده است، برای راحتی مسافران، این اتوبوس ها در نظر گرفته شدند.

اتوبوس های فرودگاه
اتوبوس های فرودگاه

این اتوبوس ها که فقط مخصوص فرودگاه هستند، در بخش های مختلف شهر استانبول ایستگاه دارند. و با هزینه کم مسافران را به فرودگاه می رساند.

همچنین اگر استانبول کارت دارید، می توانید از استانبول کارت برای پرداخت کرایه استفاده کنید.

ایستگاه های مختلف

این اتوبوس های در مناطق مختلف ایستگاه دارند. مانند : بشیکتاش، هالکالی، بیلیکدوزو، آوجیلار، باکرکوی، امینونو، بیازیت، صابیحا، کادیکوی، تکسیم و …. .

این اتوبوس ها جدول زمانبندی و حرکت مشخصی دارند که از سایت می توانید به این جدول دسترسی پیدا کنید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights