اقامت در مناطق ممنوعه ترکیه

اقامت در مناطق ممنوعه

اخذ اقامت در مناطق ممنوعه اعلامی از طرف اداره اقامت ترکیه ، امکان پذیر نمی باشد. اما در صورتی می توان اقامت در این مناطق گرفت. که در این متن می خواهیم توضیحاتی بدهیم.

اخذ اقامت در مناطق ممنوعه ترکیه

اداره اقامت ترکیه برخی مناطق را در شهرهای مختلف اعلام کرده که اخذ اقامت ترکیه در این مناطق امکان پذیر نمی باشد. حتی با خرید ملک نیز نمی توان در این مناطق اقامت گرفت.

در مورد اجرا شدن این قانون استثنا نیز وجود دارد. افرادی که از قبل در این منطقه ملک خریده و اقامت ترکیه را دریافت کرده و آدرس خود را ثبت کرده اند، برای تمدید اقامت خود مشکل ندارند.

افرادی که قبل از تصویب قانون 75 هزار دلار، ملک خریداری کرده اند، شامل این قانون نمی شوند. و می توانند اقامت خود را دریافت نمایند.

این قانون شامل افرادی که برای شهروندی اقدام می کنند، نمی شود. افرادی که برای شهروندی اقدام می کنند، در هر منطقه ای می توانند ملک خریداری نمایند.

برای تغییر آدرس نیز مشکلی وجود ندارد. و می توانند آدرس خود را تغییر بدهند، ولی باید در مدت 20 روز به اداره اقامت اعلام کنند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights