وزارت راه و ترابری ترکیه

معاینه فنی خودرو در ترکیه

معاینه فنی خودرو در ترکیه

معاینه فنی خودرو در ترکیه از موضوعات مهم برای زندگی در ترکیه می باشد. با توجه به قانونی مصوبه وزارت راه و ترابری ترکیه ، که با جدیت تمام از سوی سازمان راهنمایی و رانندگی این کشور اجرا شده، کلیه وسایل نقلیه موتوری ملزم به انجام...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights