معافیت از مالیات

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه

قانون مالیات 18 درصد ملک در ترکیه ، با توجه به نوع ملک ، متراژ ملک ، کاربری و ... پرداخت می شود. مالیات خرید ملک در ترکیه مالیات ملک در ترکیه هنگام خرید ملک نوساز و دست اول ، 18 درصد می باشد. این که چه ملک هایی شامل این مالیات هستند،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights