قانون شهروندی

تولد فرزند در ترکیه

تولد فرزند در ترکیه

تولد فرزند در ترکیه موضوعی است که برای زوجینی که در ترکیه زندگی می کنند، مهم است. و باید قوانین و مراحل آن را بدانند. اقامت فرزند متولد شده در ترکیه اگر فرزندتان در ترکیه متولد شود، ابتدا باید به کنسولگری رفته و درخواست...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights