خرید و فروش ملک در ترکیه

مالیات خودرو در ترکیه

قوانین مربوط به مالیات خودرو در ترکیه

مالیات خودرو در ترکیه جز موارد الزامی می باشد. که باید مالکان خودرو حتما پرداخت نمایند. مالیات در ترکیه قوانین مالیاتی در ترکیه بسیار جدی و سختگیرانه می باشد. و مالکان خودرو، ملک، کسب و کار و ... در ترکیه حتما باید مالیات های خود...

حضور مترجم رسمی

حضور مترجم رسمی جهت تنظیم قراردادهای ملکی

حضور مترجم رسمی در ترکیه در موارد مختلفی لازم است. یکی از این موارد در زمان تنظیم قراردادهای ملکی برای افرادی که به زبان ترکی تسلط ندارند، است. خرید و فروش ملک در ترکیه با حضور مترجم رسمی زمانیکه قصد خرید ملک در ترکیه را دارید،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights