حضور مترجم رسمی جهت تنظیم قراردادهای ملکی

حضور مترجم رسمی

حضور مترجم رسمی در ترکیه در موارد مختلفی لازم است. یکی از این موارد در زمان تنظیم قراردادهای ملکی برای افرادی که به زبان ترکی تسلط ندارند، است.

خرید و فروش ملک در ترکیه با حضور مترجم رسمی

زمانیکه قصد خرید ملک در ترکیه را دارید، ابتدا قراردادی فی مابین بسته می شود. اگر ملک دست اول باشد، طرف قرارداد شرکت سازنده است. و اگر ملک دست دوم باشد، با دفتر املاک در ترکیه قرارداد امضا خواهد شد.

حضور مترجم رسمی
حضور مترجم رسمی

بنا به دلیل اینکه این قراردادها در ترکیه تنظیم می شود و زبان رسمی کشور ترکیه ترکی استانبولی است، پس مسلما این قراردادها نیز به زبان ترکی تنظیم می شوند.

برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ، توصیه می شود در هنگام عقد قرارداد حتما مترجم رسمی حضور داشته باشد. تا تمام بندهای قرارداد را به درستی برایتان ترجمه کند.

مترجم رسمی در ترکیه

موارد حقوقی مختلفی در ترکیه هستند که نیاز به مترجم رسمی می باشد. در صورتیکه نیاز به مترجم رسمی نوتر ، تاپو و … دارید، می توانید با موسسه آوانگارد بخش ترجمه تماس بگیرید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights