تکسیم

اتوبوس های فرودگاه

معرفی اتوبوس های فرودگاه جدید استانبول

اتوبوس های فرودگاه جدید استانبول که با نام (HAVAIST) هاوا ایست شناخته شده اند، در مناطق مختلف استانبول قرار دارد. که مسافرین می توانند از آن ها استفاده کنند. هاواایست ، اتوبوس های فرودگاه استانبول بعد از راه اندازی و انتقال...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights