انواع تاپو در ترکیه

انواع تاپو در ترکیه

انواع تاپو در ترکیه ، برای خارجیانی که قصد خرید ملک در ترکیه دارند، موضوع مهمی می باشد. در این مقاله قصد داریم در این خصوص صحبت کنیم.

رنگ تاپو در ترکیه

تاپو در ترکیه همان سند ملکی می باشد. دارای دو رنگ می باشد. تاپوهای قرمز رنگ و آبی رنگ.

تاپو آبی رنگ برای زمین می باشد. که در آن ساخت و ساز انجام نگرفته است. تاپو قرمز رنگ نیز برای ملک ساخته شده و آپارتمان می باشد.

انواع تاپو در ترکیه
انواع تاپو در ترکیه

سند کات ایرتیفاک و کات مولکیت

سند قرمز رنگ خود دارای دو نوع می باشند: برای ملک هایی پایان کار نگرفته اند، سند کات ایرتیفاک داده می شود.

به ملکی که پایان کار گرفته است، سند کات مولکیت تعلق می گیرد. با هر دو نوع سند می توان برای اقامت و شهروندی ترکیه اقدام کرد.

نکات مهم در خرید ملک

در ترکیه نیز مانند ایران، بعد از بازدید، در صورتی که ملک مورد پسند واقع شد، باید مبلغی به عنوان پیش پرداخت ، پرداخت نمایید. این پیش پرداخت در ترکیه به آن کاپورا گفته می شود.

توجه نمایید که به دلیل قانون جدید خرید ملک در ترکیه برای خارجیان ، باید مبلغ ملک از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز گردد. به همین دلیل توصیه می شود که مبلغ کاپورا زیاد پرداخت نکنید.

نوشته بعدی

تاپو چیست؟

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights