قوانین و شرایط اخذ تابعیت و اقامت ترکیه از طریق تولد

اخذ تابعیت و اقامت ترکیه از طریق تولد

اخذ تابعیت و اقامت ترکیه از طریق تولد تابع قوانین ترکیه می باشد. قبلا در خصوص تولد فرزند در ترکیه توضیحاتی داده ایم. در اینجا نیز مطالبی را ذکر خواهیم کرد.

تولد نوزاد در ترکیه

مطابق با ماده 66 قانون اساسی کشور ترکیه ، در صورتی که پدر یا مادر نوزاد متولد شده شهروند ترکیه باشند، نوزاد از بدو تولد شهروند ترکیه به حساب می آید. حتی اگر خارج از ترکیه متولد شود.

اخذ تابعیت و اقامت ترکیه از طریق تولد
اخذ تابعیت و اقامت ترکیه از طریق تولد

در مقابل اگر نوزادی در ترکیه متولد شود اما هیچ کدام از والدینش شهروند ترکیه نباشند، با وجود اینکه در ترکیه متولد شده است، اما باز هم شهروند ترکیه محسوب نمی شود.

در چنین مواردی والدین نوزاد متولد شده در ترکیه باید اقدام به اخذ پاسپورت کشور خود از سفارت نمایند. و بعد درخواست اقامت کشور ترکیه را نمایند.

تابعیت ترکیه بعد از تولد در ترکیه

در صورتیکه پدر و مادر فرزند از طریق یکی از روش های اخذ تابعیت ترکیه ، تابعیت این کشور را گرفتند، اگر فرزند زیر 18 سال باشد، فرزند همراه پدر و مادر شهروند ترکیه می شود. اما در صورتیکه بالا 18 سال باشد، باید به صورت مجزا برای شهروندی ترکیه اقدام کند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights