پرداخت مالیات و عوارض در ترکیه

اداره پست ترکیه

معرفی اداره پست ترکیه (PTT)

اداره پست ترکیه که به آن PTT گفته می شود. از ادارت دولتی ترکیه است. که در این مقاله قصد داریم در مورد اداره پست توضیحاتی بدهیم. اداره پست ترکیه (PTT) اداره پست مخفف POSTA TELGRAF TEİŞKİLATI است. که به آن به اختصار PTT گفته می شود. نمایندگی های...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights