ملک تجاری

تاپو چیست؟

تاپو همان سند ملکی در ترکیه می باشد. در ترکیه به سند ملک تجاری و مسکونی و زمین، تاپو گفته می شود. تاپو تاپو سندی است که مالکیت ملک و زمین را مشخص می کند. این سند قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود. در واقع سند رسمی و...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights