ماسلاک

باسین اکسپرس

معرفی منطقه باسین اکسپرس استانبول

منطقه باسین اکسپرس استانبول ، در غرب استانبول و بخش اروپایی استانبول قرار دارد. این منطقه از جمله مناطق رو به رشد استانبول است که در سال های اخیر رشد زیادی داشته است. موقعیت باسین اکسپرس همانطور که گفته شد این منطقه در غرب...

منطقه لونت

معرفی منطقه لونت (LEVENT)

منطقه لونت در مرکز شهر استانبول قرار دارد. موقعیت مرکزی پروژه به گونه است که این منطقه را به یکی از مهمترین مراکز برای کسب و کار تبدیل کرده است. موقعیت منطقه لونت لونت در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. و تقریبا در مرکز شهر...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights