فروش ملک در ترکیه

مدارک خرید ملک در ترکیه

مدارک خرید ملک در ترکیه

اصل و ترجمه پاسپورت خریدار علاوه بر ترجمه پاسپورت، ترجمه شناسنامه یا کارت ملی خریدار نیاز می باشد. ترجمه مدارک برای خرید ملک در ترکیه ، باید توسط مترجم رسمی در ترکیه و با مهر تایید نوتر انجام شود. نکته: در صورتی که خرید ملک...

خرید ملک و شهروندی ترکیه

خرید ملک در ترکیه با هدف اخذ شهروندی ترکیه

دولت ترکیه جهت جذب سرمایه خارجی و رونق اقتصاد این کشور، در سپتامبر سال 2018 ، قانونی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ترکیه ، تصویب کرد. مطابق این قانون، افراد خارجی با سرمایه گذاری در 6 دسته تعریف شده توسط دولت...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights