فروش ملک در ترکیه برای خارجیان

خرید ملک و شهروندی ترکیه

خرید ملک در ترکیه با هدف اخذ شهروندی ترکیه

دولت ترکیه جهت جذب سرمایه خارجی و رونق اقتصاد این کشور، در سپتامبر سال 2018 ، قانونی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ترکیه ، تصویب کرد. مطابق این قانون، افراد خارجی با سرمایه گذاری در 6 دسته تعریف شده توسط دولت...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights