شماره مالیاتی

خرید خودرو در ترکیه

قوانین خرید خودرو در ترکیه

خرید خودرو در ترکیه یکی از موضوعات مطرح در ترکیه برای خارجیان می باشد. در این مقاله قصد داریم در این مورد توضیحاتی بدهیم. خودرو در ترکیه به دلیل معافیت از پرداخت مالیات برای اتباع خارجی، خرید خودرو تا حدودی برای خارجیان مقرون...

افتتاح حساب بانکی در ترکیه

افتتاح حساب بانکی در ترکیه

افتتاح حساب بانکی در ترکیه یکی از موضوعات مهم به خصوص برای ایرانیان است. به دلیل تحریم ایران و عدم دسترسی بانک های ایران با بانک های بین المللی، ترکیه این امکان را برای ایرانیان فراهم کرده که بتوانند در ترکیه افتتاح حساب انجام...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights