دریا سیاه

منطقه ساریر

معرفی منطقه ساریر استانبول

منطقه ساریر استانبول جز مناطق لوکس و با کلاس استانبول به حساب می آید. موقعیت این منطقه در نزدیکی دریا سیاه و در مجاورت تنگه بسفر قرار دارد. تاریخچه منطقه ساریر در گذشته این منطقه شامل چندین روستا بوده که حرفه اصلی آن ها...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights