بیمه های ضروری در ترکیه

بیمه املاک و مستغلات

بیمه املاک و مستغلات در ترکیه

بیمه املاک و مستغلات در ترکیه که به آن داسک گفته می شود. از جمله بیمه های ضروری در ترکیه است. بیمه داسک بیمه داسک ، ضررهای ناشی از زلزله ، آتش سوزی ، سیل و ... را تحت پوشش قرار می دهد. و همچنین در هنگام خرید ملک در ترکیه و ثبت سند،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights