بزرگراه TEM

منطقه باهچه شهیر

معرفی منطقه باهچه شهیر استانبول

منطقه باهچه شهیر استانبول ، یکی از مناطق رو به رشد استانبول است که در این مقاله توضیحاتی خواهیم داد. منطقه باهچه شهیر منطقه باهچه شهیر در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. باهچه شهیر زیر مجموعه باشاک شهیر است. باشاک شهیر 11 محله...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights