بخش اروپایی استانبول

معرفی منطقه باکرکوی

معرفی منطقه باکرکوی

معرفی منطقه باکرکوی استانبول ، یکی از مناطق زیبا در بخش اروپایی استانبول می باشد. که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی بدهیم. منطقه باکرکوی محله باکرکوی در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. این محله در گذشته مورد توجه پادشاهان...

باسین اکسپرس

معرفی منطقه باسین اکسپرس استانبول

منطقه باسین اکسپرس استانبول ، در غرب استانبول و بخش اروپایی استانبول قرار دارد. این منطقه از جمله مناطق رو به رشد استانبول است که در سال های اخیر رشد زیادی داشته است. موقعیت باسین اکسپرس همانطور که گفته شد این منطقه در غرب...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights