اکسپرتیز

مدارک خرید ملک در ترکیه

مدارک خرید ملک در ترکیه

اصل و ترجمه پاسپورت خریدار علاوه بر ترجمه پاسپورت، ترجمه شناسنامه یا کارت ملی خریدار نیاز می باشد. ترجمه مدارک برای خرید ملک در ترکیه ، باید توسط مترجم رسمی در ترکیه و با مهر تایید نوتر انجام شود. نکته: در صورتی که خرید ملک...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights