اوزدلیک پارک

منطقه لونت

معرفی منطقه لونت (LEVENT)

منطقه لونت در مرکز شهر استانبول قرار دارد. موقعیت مرکزی پروژه به گونه است که این منطقه را به یکی از مهمترین مراکز برای کسب و کار تبدیل کرده است. موقعیت منطقه لونت لونت در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. و تقریبا در مرکز شهر...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights