نوماراتاژ

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه

همانطور که در مطالب قبلی گفتیم، با خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار در ترکیه ، می توان شهروندی ترکیه را اخذ کرد. البته به این معنا نمی باشد که برای خرید ملک در ترکیه باید حتما 250 هزار دلار سرمایه گذاری کرد. با مبالغ کمتر هم می توان در...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights