مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه

مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه

مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه را باید قبل از سفر به ترکیه بدانید. زیرا که حضور غیر قانونی در ترکیه مشمول جریمه خواهد بود.

میزان حضور قانونی در ترکیه

شهروندان هر کشور مطابق با توافق بین دو کشور می توانند به صورت قانونی در کشور ترکیه بمانند. مطابق با توافقنامه 100 ساله بین ایران و ترکیه ، شهروندان ایرانی در هر 180 روز می توانند 90 روز در ترکیه به صورت قانونی بمانند. و حضور بیشتر غیر قانونی و مشمول جریمه می باشد.

در صورتیکه شخصی بخواهد بیش از این مقدار در ترکیه بماند، باید اقدام به اخذ یکی از انواع اقامت ترکیه نماید.

جریمه حضور غیر قانونی در ترکیه

در صورتی که شخصی بنا به دلایلی مجبور به حضور بیش از مجاز در ترکیه باشد، موقع خروج از ترکیه و در فرودگاه باید جریمه میزان حضور غیر قانونی را پرداخت نماید.

مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه
مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه

میزان این جریمه با توجه به تعداد روزها محاسبه می شود. برای ماه اول 50 دلار و به ازای ماه های بعد، هر ماه 10 دلار اضافه می شود.

این جریمه حتما باید قبل از خروج به پلیس فرودگاه پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت، شخص ممنوع الورود به ترکیه خواهد شد.

ممنوعیت ورود به ترکیه

در صورتیکه میزان حضور غیر قانونی زیاد باشد، علاوه بر جریمه، فرد مدتی نیز ممنوع الورود خواهد شد. و این میزان به صورت زیر است:

میزان حضور غیر قانونی: بین 3 تا 6 ماه میزان ممنوع الورودی: 1 ماه

میزان حضور غیر قانونی: بین 6 ماه تا 1 سال میزان ممنوع الورودی: 3 ماه

میزان حضور غیر قانونی: بین 1 تا 2 سال میزان ممنوع الورودی: 1 سال

میزان حضور غیر قانونی: بین 2 تا 3 سال میزان ممنوع الورودی: 2 سال

میزان حضور غیر قانونی: بیش از 3 سال میزان ممنوع الورودی: 5 سال

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights